(NL) HRM Dilemma’s rondom interdisciplinaire samenwerking in zorg en welzijn – Nieuwe Publicatie

Windesheim Logo

Voor HRM-medewerkers in zorg- of welzijnsorganisaties zijn het interessante tijden. Door de aanstaande transities in de sector dienen zich veel boeiende nieuwe vraagstukken aan die om een oplossing vragen. Veel zorg- en welzijnsprofessionals zullen deel uit gaan maken van interdisciplinaire netwerken op wijkniveau, waarbij de burger centraal komt te staan. Hoe deze samenwerkingsverbanden het beste kunnen worden georganiseerd blijft tot op heden onduidelijk. Ook worstelen veel organisaties met de vraag hoe zij hun strategisch HRM-beleid kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.

Op basis van een exploratief onderzoek onder professionals, managers en bestuurders biedt dit artikel een overzicht van gesignaleerde spanningsvelden en thema’s waarop HRM in de nabije toekomst keuzes zal moeten maken. Dit overzicht kan houvast bieden bij de herinrichting van organisatiestructuren en -processen.

Lees verder

Ten Den, L.M., Hofhuis, J., & De Vries, S. (2015). Het roer moet om in het HRM van zorg en welzijn. Zwolle: Hogeschool Windesheim, Lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid

Bookmark the permalink.

Comments are closed.