(NL) Succesfactoren voor interprofessioneel samenwerken in de Wijk – Nieuwe publicatie

Windesheim Logo

Als gevolg van de transities in de sector zorg en welzijn zien we in Nederland een toename van het aantal interprofessionele samenwerkingsverbanden op wijkniveau. Denk bijvoorbeeld aan sociale wijkteams, waarbinnen professionals met verschillende disciplines met elkaar samenwerken om tegemoet te komen aan de zorg- en welzijnsbehoefte van burgers. De vraag blijft: welke factoren dragen bij aan het succes van dergelijke teams?

Dit rapport beschrijft een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse zorg- en welzijnsprofessionals in interprofessionele wijkteams. Het geeft antwoord op de vraag welke teameigenschappen en -processen samenhangen met effectiviteit van deze teams.

Lees verder

Hofhuis, J., Mensen, M., Ten Den, L., Van den Berg, A., Koopman-Draijer, M., Smits, C., & De Vries, S. (2015). Succesfactoren voor Interprofessioneel Samenwerken in de Wijk. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse zorg- en welzijnsprofessionals. Zwolle: Hogeschool Windesheim

Bookmark the permalink.

Comments are closed.