Publications

 

 

Click for profiles in Google Scholar and ResearchGate

 

 

Books:

Hofhuis, J. (2012). Dealing with Differences: Managing the Benefits and Threats of Cultural Diversity in the Workplace. Dissertation, Rijksuniversiteit Groningen.

(Order by E-mail)

 

 

 

 

Hofhuis, J. & Van ’t Hoog, M.N. (2010). Handboek Succesvolle Diversiteitsinterventies. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

(Order by E-mail)

 

 

 

 

 

Book Chapters:

Sommier, M., Van Sterkenburg, J., & Hofhuis, J. (2019). Colorblind Ideology in Traditional and Online Media: Towards a Future Research Agenda. In: Atay, A. & D’Silva, M. (Eds.), Mediated Intercultural Communication in a Digital Age. New York: Routledge

Van der Zee, K.I. & Hofhuis, J. (2018). Conflict Management Styles across Cultures. In: Kim, Y.Y. (Ed.) International Encyclopedia of Intercultural Communication. Hoboken, NJ: Wiley & Sons. Doi: 10.1002/9781118783665.ieicc0242

Rijsdijk, L., Hofhuis, J., De Bot, M., & De Vries, S. (2018). Succesfactoren voor interprofessioneel samenwerken: een internationale literatuurverkenning en implicaties voor onderwijs. In: De Waal, V. (Ed.) Innovatieve Teams en Interprofessionalisering. Bussum: Coutinho.

Smits, C., Hofhuis, J., Rijsdijk, L., Mensen, M., & De Vries, S. (2016). Interprofessioneel samenwerken rond ouderen in de wijk: Succesfactoren als handvat voor verbetering. In: Wilken, J.P. & Van Bergen, A. (Eds.) Handboek Werken in de Wijk. Amsterdam: SWP Publishers.

 

Journal Articles (Peer-Reviewed):

Hofhuis, J., Jongerling, J., Van der Zee, K.I., & Jansz, J. (2020). Validation of the Multicultural Personality Questionnaire Short Form (MPQ-SF) for use in the context of international education, PLOS One, 15(12), e0244425. doi: 10.1371/journal.pone.0244425

Carmona, M., Sindic, D., Guerra, R., & Hofhuis, J. (2020). Human and Global Identities: Different Prototypical Meanings of All‐Inclusive Identities. Political Psychology, 1-18. doi: 10.1111/pops.12659

Hofhuis, J., Schilderman, M.F., & Verdooren, A. (2020). Multicultural personality and effectiveness in an intercultural training simulation: The role of stress and pro‐active communication. International Journal of Psychology, 1-10. doi: 10.1002/ijop.12647

Hofhuis, J., Hanke, K., & Rutten, T. (2019). Social Networking Sites and acculturation of short-term sojourners in the Netherlands: The mediating role of psychological alienation and online social support. International Journal of Intercultural Relations, 69, 120-130. doi: 10.1016/j.ijintrel.2019.02.002

Hofhuis, J., Mensen, M., Ten Den., L.M., Van den Berg, A., Koopman-Draijer, M., Van Tilburg, M.C, Smits, C.H.M., & De Vries, S. (2018). Does functional diversity increase effectiveness of community care teams? The Moderating Role of Shared Vision, Interaction Frequency and Team Reflexivity. Journal of Applied Social Psychology, 48(10), 535-548. doi: 10.1111/jasp.12533

Hofhuis, J., Van der Rijt, P.G.A., & Vlug, M. (2016). Diversity climate enhances work outcomes through trust and openness in workgroup communication. SpringerPlus, 5(714), p. 1-14. doi: 10.1186/s40064-016-2499-4

Hofhuis, J., Van der Zee, K.I., & Otten, S. (2016). Dealing with differences: the impact of perceived diversity outcomes on selection and assessment of minority employees. International Journal of Human Resource Management, 27(8), p. 1319-1339. doi: 10.1080/09585192.2015.1072100

Hofhuis, J., Van der Zee, K.I., & Otten, S. (2015). Measuring Employee Perception on the Effects of Cultural Diversity at Work: Development of the Benefits and Threats of Diversity Scale. Quality & Quantity, 49(1), p. 177-201. doi: 10.1007/s11135-013-9981-7

Hofhuis, J., Van der Zee, K.I., & Otten, S. (2014). Comparing antecedents of voluntary job turnover among majority and minority employees. Equality, Diversity and Inclusion, 33 (8), 735-749. doi: 10.1108/EDI-09-2013-0071

Hofhuis, J., Van der Zee, K.I., & Otten, S. (2012). Social identity patterns in culturally diverse organizations: The role of diversity climate. Journal of Applied Social Psychology, 42(4), 964-989. doi: 10.1111-j.1559-1816.2011.00848.x

 

Professional Publications:

Hofhuis, J., & van Drunen, A. (2019). De ontwikkeling van de beeldvorming rondom culturele diversiteit bij de Rijksoverheid in de periode 2008-2018. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, Erasmus Research Centre for Media, Communication, and Culture (ERMeCC).

Hofhuis, J., Mensen, M., Ten Den, L., Van den Berg, A., Koopman-Draijer, M., Smits, C., & De Vries, S. (2015). Succesfactoren voor Interprofessioneel Samenwerken in de Wijk. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse zorg- en welzijnsprofessionals. Zwolle: Hogeschool Windesheim

Ten Den, L.M., Hofhuis, J., & De Vries, S. (2015). Het roer gaat om in het HRM van zorg en welzijn. Zwolle: Hogeschool Windesheim, Lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid

Hofhuis, J., Van der Zee, K.I., & Otten, S. (2011). Cultuurverschillen op de werkvloer: Beeldvorming en Interventies rondom Culturele Diversiteit bij de Rijksoverheid. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid

Hofhuis, J. & Van ’t Hoog, M.N. (2010). Onderzoekrapport Succesvolle Diversiteitsinterventies bij de Nederlandse Overheid. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen,Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid.

Hofhuis, J., Van der Zee, K.I. & Otten, S. (2008). Uitstroom van Allochtonen bij de Rijksoverheid. Den Haag: Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk.

 

Other:

Ten Den, L.M., Hofhuis, J., & De Vries, S. (2015). HRM dilemma’s in Zorg en Welzijn rondom interdisciplinaire samenwerking op wijkniveau. Nederlandse Stichting voor Psychotechniek; www.innovatiefinwerk.nl

Hofhuis, J. (2012). Diversiteit loont, vindt Europees bedrijfsleven. Nederlandse Stichting voor Psychotechniek; www.innovatiefinwerk.nl

Hofhuis, J., (2007). Social Mobility. Graduate Recruiter, August 2007, p. 18.

Comments are closed.